featured image O nama

Regionalni
vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije

ZAGREB ISTOK

O projektu

O nama

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. osnovano je krajem godine temeljem Odluke Županijske skupštine Zagrebačke županije pri čemu je osnivač i vlasnik Društva bila Zagrebačka županija.

U cilju prijave i provedbe EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i njegovo sufinanciranje iz Kohezijskog fonda Europske unije predviđeno je bilo formiranje jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga osnovanog od strane jedinica lokalne samouprave na području obuhvata Projekta, a sve kako bi se:
(a) osiguralo tehničko i tehnološko jedinstvo građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjeg korisnika i (b) osigurala isporuka vode namijenjena ljudskoj potrošnji od najmanje dva milijuna prostornih metara godišnje po jedinstvenoj cijeni, sve sa svrhom optimalizacije i racionalizacije poslovanja te ostvarenja nižih troškova poslovanja i nižih cijena vodne usluge.

U cilju gore navedenog, Županijska skupština Zagrebačke županije je dana 25. svibnja godine donijela Odluku o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. na 14 poslovnih udjela bez naknade na jedinice lokalne samouprave s područja obuhvata Projekta.

Sukladno navedenom, poslovni udjeli preneseni su gradovima i općinama po kriteriju broja stanovnika prema Popisu stanovnika iz 2011. godine na slijedeći način:

Rb. Jedinica
Lokalne
Poslovni udjel
Nominalni %
1. Grad Dugo Selo
165.500,00 16,55
2. Grad Sveti Ivan Zelina
151.200,00 15,12
3. Grad Vrbovec
140.200,00 14,02
4. Grad Ivanić-Grad
137.900,00 13,79
5. Općina Rugvica
74.600,00 7,46
6. Općina Križ
66.000,00 6,60
7. Općina Brckovljani
64.800,00 6,48
8. Općina Kloštar Ivanić
57.700,00 5,77
9. Općina Dubrava
49.700,00 4,97
10. Općina Gradec
34.900,00 3,49
11. Općina Farkaševac
18.300,00 1,83
12. Općina Preseka
13.700,00 1,37
13. Općina Bedenica
13.600,00 1,36
14. Općina Rakovec
11.900,00 1,19
1.000.000,00 100,00

Nakon podjele i prijenosa poslovnih udjela proveden je postupak pripajanja trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu Projekta društvu preuzimatelju odnosno VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o..

Dana 1. srpnja 2016. godine VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. pripojena su trgovačka društva kako slijedi:

1. DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo
2. KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o., Josipa Zorića 1, Dugo Selo
3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad
4. ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad
5. VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec
6. VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina.

Provedbom postupka pripajanja gore navedena trgovačka društva su prestala postojati te su ista brisana iz sudskog registra, a na području njihova djelovanja isporučitelj vodnih usluga je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o..

Članovi društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. su:

Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo
Općina Gradec, Gradec 134, Gradec
Grad Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina
Općina Farkaševac, Farkaševac bb, Farkaševac
Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec
Općina Preseka, Preseka 57, Preseka
Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad
Općina Bedenica, Bedenica 112, Bedenica
Općina Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, Rugvica
Općina Rakovec, Rakovec 54, Rakovec.
Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, Križ
Općina Brckovljani, Josipa Zorića 1, Dugo Selo
Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, Koštar Ivanić
Općina Dubrava, Ulica braće Radića 2, Dubrava

Sjedište Društva je u Zagrebu na poslovnoj adresi Koledovčina ulica 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

• djelatnost javne vodoopskrbe
• djelatnost javne odvodnje

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. isporučitelj je vodnih usluga na području gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te na području općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Organi Društva su: Uprava Društva, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana (direktor) kojeg imenuje i opoziva Skupština. Direktor Društva je Tomislav Masten, dipl. polit..

Nadzori odbor Društva imenuje Skupština, a sastoji se od 7 članova od kojih su 2 predstavnici Zagrebačke županije, 1 član je predstavnik radnika, a 4 člana su predstavnici udjelničara i to po jedan iz svakog vodoopskrbnog područja (vodoopskrbno područje Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec).

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici.

DRUŠTVENI UGOVOR 20 06 2016

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.