8 veljače, 2022 |
Stanje radova na projektu-Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec

Službeni početak radova: 14.02.2020.

Planirani završetak radova: 14.08.2024.

Izvođač radova: Aquaterm d.o.o., Zagorje gradnja d.o.o. i Kostak d.d.

Do sad izvedeno:

Dogradnja vodovodne mreže 106.533,13 metara (47,81%)
Rekonstrukcija vodovodne mreže 4.625,44 metara (36,99%)
Izgradnja novih kućnih priključaka 1639 komada (35,45%)

 

Trenutno se radovi izvode na:

 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak, Žunci i crpnoj stanici Gostović,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Konak,
 • Vodoopskrba naselja Poljana, Poljanski Lug i Prilesje
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Krkač, Dijaneš, Gaj, Dulepska i Pirakovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Lonjica,
 • Distributivnom cjevovodu Vrbovec – Lonjica,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Luka, Martinska Ves, Brčevec i dijela ulica grada Vrbovca,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Rakovec,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu “Vrbovec – Topolovec – Preseka”,
 • Vodoopskrbi naselja Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh,
 • Vodoopskrbi naselja Velika, Bađuni, Žabnjak i Kraljev Vrh
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Preseka – zapadni dio I.faza
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Preseka – južni dio I.faza
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu „VT Dubrava – VT Kabal“,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu “Brezje – Zvekovec – Marinkovac – Mostari”,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu Dubrava-Zetkan-Graberec
 • Vodoopskrbnom cjevovodu Dubrava-Habjanovac-Nova i Stara Kapela I.faza
 • Vodoopskrbi naselja Novaki, Gornji i Donji Vukšinac,
 • Precrpnoj stanici Celine,
 • Vodotornju „Gornjak“,
 • Vodotornju „Preseka“
 • Izgradnji kućnih priključaka

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.