24 kolovoza, 2021 |
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec – stanje radova

Do sada je izvedena dogradnja vodovodne mreže u duljini od 84.811,31 metara (38,06% od ukupno ugovorenog) te izgradnja novih 946 kućnih priključaka (20,46% od ukupno ugovorenog).

Trenutno se radovi izvode na:

 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak, Žunci i crpnoj stanici Gostović,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Konak,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Krkač, Dijaneš, Gaj, Dulepska i Pirakovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Lonjica,
 • Distributivnom cjevovodu Vrbovec – Lonjica,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Luka, Martinska Ves, Brčevec i dijela ulica grada Vrbovca,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Rakovec,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu “Vrbovec – Topolovec – Preseka”,
 • Vodoopskrbi naselja Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu „VT Dubrava – VT Kabal“,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu “Brezje – Zvekovec – Marinkovac – Mostari”,
 • Vodoopskrbi naselja Novaki, Gornji i Donji Vukšinac,
 • Precrpnoj stanici Celine,
 • Vodotornju „Gornjak“,
 • Vodotornju „Preseka“
 • Izgradnji kućnih priključaka

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.