10 prosinca, 2019 |
Potpisan ugovor za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na području Grada Svetog Ivana Zeline

U gradskoj vijećnici potpisan je Ugovor o izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na području Svetog Ivana Zeline vrijedan 51.966.052,55 kn bez PDV-a.

Ugovor su potpisali direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten i direktor Zagorje gradnja d.o.o. iz Zagreba Marko Sekušak.

Potpisivanju ugovora nazočili su predsjednik Gradskog vijeća Darko Bistrički i gradonačelnik Hrvoje Košćec. Izvodit će se radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnji nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, te izgradnji precrpnih i hidrostanica čime će se ostvariti gotovo potpuna pokrivenost Grada Svetog Ivana Zeline vodoopskrbnom mrežom.

Ovo je jedan od najvećih projekata koji se provodi na području Grada Svetog Ivana Zeline i isto tako najveći projekat financiran sredstvima Europske unije. Realizacijom ovog projekta svim kućanstvima na području Grada bit će omogućena pitka voda što je još jedan korak prema cilju da se svim građanima osiguraju jednaki uvjeti za život i stanovanje.

Ugovor je potpisan u okviru EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ čija je ukupna investicijska vrijednost 707.108.262,00 kuna bez PDV-a, od čega se iz

Kohezijskog fonda financira iznos od 483.953.845 kuna, dok će VIOZŽ sudjelovati s iznosom od 44.630.883 kuna. Iz proračuna Republike Hrvatske bit će izdvojeno 89.261.767 kuna, a u projektu sudjeluju i Hrvatske vode, i to s iznosom od 89.261.767 kuna.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.