28 srpnja, 2023 |
Status radova na aktivnosti Izgradnja vodocrpilišta Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.
Planirani završetak radova: 16.12.2023.
Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Ishođene su uporabne dozvole za vodocrpilište, odvodni kolektor i trafostanicu. Čeka se uporabna dozvola za telefonski priključak, nakon koje će biti sve spremno za preuzimanje radova.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.