31 siječnja, 2024 |
Status radova na aktivnosti Izgradnja vodocrpilišta Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.

Planirani završetak radova: 17.03.2024.

Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Ishođene sve četiri uporabne dozvole za vodocrpilište, odvodni kolektor, trafostanicu i telefonski priključak. Preuzeti su svi radovi i vodocrpilište Kosnica je pušteno u pogon.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.