14 rujna, 2023 |
Status radova na aktivnosti Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo

Službeni početak radova: 13.08.2019.
Planirani završetak radova: 13.08.2023.
Izvođač radova: Georad d.o.o., GUT d.o.o, BK Montaža d.o.o., Bolčević gradnja d.o.o., AMB gradnja d.o.o., Nering d.o.o., Temporium gradnja d.o.o., Kinder gradnja

Do sad izvedeno:
Rekonstrukcija vodovodne mreže 44.820,00 metara (93,47%)
Dogradnja vodovodne mreže 1.533,18 metara (99,04%)
Izgradnja novih kućnih priključaka 1.520 komada (157,84%)

Završni radovi se izvode na:

  • Magistralnom cjevovodu Sesvetski Kraljevec – Božjakovina,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima DN 300 od nodularnog lijeva na području Dugog Sela, općine Brckovljani i Rugvica,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima DN 200 od nodularnog lijeva na području Dugog Sela, općine Brckovljani i Rugvica,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima DN 200 od polietilena na području Dugog Sela, općine Brckovljani i Rugvica,
  • Izgradnji novih kućnih priključaka

Radovi su završeni na:

  • Glavnom dovodnom cjevovodu „Drenčec – Graberje“,
  • Crpnoj stanici Kozinšćak,
  • Crpnoj stanici Domobranska

Ishođene su tri uporabne dozvole.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.