25 travnja, 2023 |
Stanje radova – Vodocrpilište Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.

Planirani završetak radova: 16.12.2023.

Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Ishođene uporabne dozvole za vodocrpilište, odvodni kolektor i trafostanicu. Čeka se uporabna dozvola za telefonski priključak, nakon koje će biti sve spremno za preuzimanje radova.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.