31 listopada, 2022 |
Stanje radova na osnovnom dobavnom sustavu

Izveden je mikrotunel ispod rijeke Save u duljini 675 metara te je izgrađeno 27.657 metara novih magistralnih pravaca.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.