28 listopada, 2022 |
Stanje radova na izgradnji vodocrpilišta Kosnica

Završeni su svi građevinsko-obrtnički radovi na objektu upravljačke zgrade, bunarskim komorama te klor stanici. Izvedena je interna prometnica te su u potpunosti položene cijevi interne i vanjske odvodnje. Izveden je telefonski priključak i trafostanica NTS 425 te su u tijeku završna ispitivanja.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.