2 prosinca, 2022 |
Stanje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže Vrbovec

Rekonstruirano 8,8 km vodovodne mreže, izgrađeno 160 km nove vodovodne mreže, izgrađeno 2.158 kom novih kućnih priključaka te podignuti vodotornjevi Preseka i Gornjak.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.