9 studenoga, 2022 |
Stanje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže Ivanić-Grad

Rekonstruirano 43,9 km vodovodne mreže, izgrađeno 2,5 km nove vodovodne mreže, 1810 kom novih kućnih priključaka, izvedena crpna stanica CS Kloštar Ivanić.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.