10 studenoga, 2022 |
Stanje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže Dugo Selo

Rekonstruirano je 44,7 km vodovodne mreže, izgrađeno 1,5 km nove vodovodne mreže i 1262 kom novih kućnih priključaka te izvedene 2 crpne stanice CS Domobranska i CS Kozinščak.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.