4 studenoga, 2020 |
Stanje na projektu – Kosnica (studeni 2020.)

Izgradnja vodocrpilišta Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.
Planirani završetak radova: 16.12.2023.
Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Trenutno se izvode radovi na objektu upravljačke zgrade i na zasunskim komorama. Radovi su već djelomično izvedeni na internoj prometnici i bunarskim komorama te su u potpunosti položene cijevi interne odvodnje, hidrantske mreže i sabirni cjevovod.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.