2 studenoga, 2020 |
Stanje na projektu – Ivanić Grad

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad

Službeni početak radova: 04.07.2019.
Planirani završetak radova: 04.08.2023.
Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o., Cvipek d.o.o. i Kapitel d.o.o.

Do sad izvedeno:
Rekonstrukcija vodovodne mreže: 30.658,27 metara (67,26%);
Dogradnja vodovodne mreže: 2.088,54 metara (77,76%);
Obnova postojećih kućnih priključaka: 254 komada (21,29%).

Radovi se izvode na dogradnji cjevovoda vodospreme “Soboćani”, magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu vodosprema “Soboćani” – Križ – Novoselec, glavnom vodoopskrbnom cjevovodu od vodospreme “Soboćani” do Ivanić Grada te vodoopskrbnim cjevovodima u Ivanić-Gradu i naselju Kloštar Ivanić.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.