30 listopada, 2020 |
Stanje na projektu – Dugo Selo

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo

Službeni početak radova: 13.08.2019.
Planirani završetak radova: 13.08.2023.
Izvođač radova: Georad d.o.o., GUT d.o.o, BK Montaža d.o.o., Bolčević gradnja d.o.o., AMB gradnja d.o.o., Nering d.o.o., Temporium gradnja d.o.o., Kinder gradnja

Do sad izvedeno:

  • Rekonstrukcija vodovodne mreže:  26.749,18 metara (55,79%);
  • Dogradnja vodovodne mreže: 1.533,18 metara (99,04%);
  • Izgradnja novih kućnih priključaka: 244 komada (25,34%);
  • Obnova postojećih kućnih priključaka: 262 komada (12,03%).

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.