30 listopada, 2020 |
Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok – stanje na projektu (listopad 2020.)

Osnovni cilj ovog projekta je usklađenje područja Zagrebačke županije s više od 50 osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 m3/dan te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m3/dan, sa zahtjevima EU Direktive o vodi za piće (1998/83/EZ).

Operativni ciljevi ovog projekta obuhvaćaju izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava s jednim isporučiteljem vodnih usluga koji će optimizirati i povezati postojeće sustave na način da će:

 • izgraditi vodocrpilište Kosnicu,
 • izgraditi 15 novih crpnih/hidro stanica,
 • rekonstruirati jednu crpnu stanicu,
 • izgraditi 5 vodotornjeva
 • izgraditi 8.934 novih kućnih priključaka,
 • izgraditi 316.222 m cjevovoda i pratećih objekata
 • rekonstruirati 108.152 m cjevovoda.

Smanjit će se vodni gubitci na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,6%. Smanjit će se broj stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima za 29.183 stanovnika.

Priključenost stanovništva na tom području će se povećati s postojećih 62,95% na 90,75%, što predstavlja ukupno povećanje priključenosti za 44,1% krajem projekta u 2023. godini.

Ovim projektom također se potiče rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti kroz financiranje lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateškim prioritetima u koje svakako spada vodoopskrba.

Od ukupno sedam predviđenih ugovora o radovima, do sada ih je ugovoreno šest– izgradnja vodocrpilišta Kosnica, izgradnja osnovnog dobavnog sustava te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnim područjima Vrbovec, Sveti Ivan Zelina, Ivanić Grad i Dugo Selo. Za posljednji, sedmi, ugovor o radovima (izgradnja nadzorno upravljačkog sustava) je trenutno u tijeku izrada dokumentacije o nabavi, nakon koje će biti provedena i sama nabava te se ugovoriti radovi s odabranim izvođačem.

Ukupni, do sada ugovoreni, iznos za cjelokupni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok iznosi 640.821.135,84 HRK, od čega je isplaćeno 63.234.130,83 HRK prihvatljivih troškova. Od toga je od strane Europske unije sufinancirano 43.271.690,77 HRK (68,45%), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode su sufinancirali po 7.981.148,66 HRK (12,62% svaki), dok je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije iz svojih sredstava isplatila 3.990.574,26 HRK (6,31%).

Radovi se na svim ugovorima izvode uredno i u skladu s projektnom dokumentacijom. Naručitelj i izvođači radova maksimalno surađuju s lokalnom zajednicom te nastoje sve započete radove završiti u što kraćem roku te prometne i zelene površine vratiti u prvobitno stanje. S obzirom na opseg radova građane se moli za strpljenje.

Također, prije početka radova na važnijim i prometnijim dionicama, javnost se obavještava putem lokalnih medija, a na ostalim dionicama se već prilikom pregleda lokacije ili iskolčenja vrši i usmeno obavještavanje lokalnog stanovništva.

Projekt se provodi bez većih poteškoća te se očekuje da će se izvesti unutar predviđenih rokova i time osigurati adekvatnu infrastrukturu kojom će se osigurati dostupnost vode za piće za stanovnike svih uključenih jedinica lokalne zajednice.

Pregled aktivnih ugovora o radovima:

Izgradnja osnovnog dobavnog sustava

Službeni početak radova: 18.08.2020.
Planirani završetak radova: 18.07.2024.
Izvođač radova: Aquaterm d.o.o.

Trenutno je u tijeku priprema i izrada ugovorne i projektne dokumentacije koja je potrebna uoči početka izvođenja samih radova. Početak radova se očekuje u studenome 2020.godine.

Izgradnja vodocrpilišta Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.
Planirani završetak radova: 16.12.2023.
Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Trenutno se izvode radovi na objektu upravljačke zgrade i na zasunskim komorama. Radovi su već djelomično izvedeni na internoj prometnici i bunarskim komorama te su u potpunosti položene cijevi interne odvodnje, hidrantske mreže i sabirni cjevovod.

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec

Službeni početak radova: 14.02.2020.
Planirani završetak radova: 14.08.2024.
Izvođač radova: Aquaterm d.o.o., Zagorje gradnja d.o.o. i Kostak d.d.

Do sad izvedeno 17.017,50 metara nove vodovodne mreže (7,64% od ukupno ugovorenoga)

Trenutno se radovi izvode na:

 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Lonjica,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu “Vrbovec – Topolovec – Preseka”,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu “Brezje – Zvekovec – Marinkovac – Mostari”,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Rakovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak, Žunci i crpnoj stanici Gostović
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Konak

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sv. Ivan Zelina

Službeni početak radova: 02.12.2019.
Planirani završetak radova: 02.01.2024.
Izvođač radova: Zagorje gradnja d.o.o.

Do sad izvedeno: 13.924,86 metara dogradnje vodovodne mreže (22,68%).
Izvođač radove trenutno izvodi na vodoopskrbnoj mreži područja Sv. Ivan Zelina – Kalinje, Črečan, Gornje Orešje, Prepolno i Žitomir te vodoopskrbnom cjevovodu Donja Topličica i Breg Mokrički, kao i na vodoopskrbnoj mreži područja Sveti Ivan Zelina – Salnik, Gornji Vinkovec, Zrinščina.

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad

Službeni početak radova: 04.07.2019.
Planirani završetak radova: 04.08.2023.
Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o., Cvipek d.o.o. i Kapitel d.o.o.

Do sad izvedeno:
Rekonstrukcija vodovodne mreže: 30.658,27 metara (67,26%);
Dogradnja vodovodne mreže: 2.088,54 metara (77,76%);
Obnova postojećih kućnih priključaka: 254 komada (21,29%).

Radovi se izvode na dogradnji cjevovoda vodospreme “Soboćani”, magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu vodosprema “Soboćani” – Križ – Novoselec, glavnom vodoopskrbnom cjevovodu od vodospreme “Soboćani” do Ivanić Grada te vodoopskrbnim cjevovodima u Ivanić-Gradu i naselju Kloštar Ivanić.

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo

Službeni početak radova: 13.08.2019.
Planirani završetak radova: 13.08.2023.
Izvođač radova: Georad d.o.o., GUT d.o.o, BK Montaža d.o.o., Bolčević gradnja d.o.o., AMB gradnja d.o.o., Nering d.o.o., Temporium gradnja d.o.o., Kinder gradnja

Do sad izvedeno:

 • Rekonstrukcija vodovodne mreže:  26.749,18 metara (55,79%);
 • Dogradnja vodovodne mreže: 1.533,18 metara (99,04%);
 • Izgradnja novih kućnih priključaka: 244 komada (25,34%);
 • Obnova postojećih kućnih priključaka: 262 komada (12,03%).

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.