17 svibnja, 2021 |
Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok – stanje na projektu (travanj 2021.)

Ukupni, do sada ugovoreni iznos za cjelokupni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok iznosi 648.955.518,55 HRK, od čega je isplaćeno 157.252.873,99 HRK prihvatljivih troškova. Od toga je od strane Europske unije sufinancirano 107.625.857,44 HRK (68,45%), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode su sufinancirali po 19.850.806,65 HRK (12,62% svaki), dok je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije iz svojih sredstava isplatila 9.925.403,25 HRK (6,31%).
Radovi se na svim ugovorima izvode uredno i u skladu s projektnom dokumentacijom. Naručitelj i izvođači radova maksimalno surađuju s lokalnom zajednicom te nastoje sve započete radove završiti u što kraćem roku te prometne i zelene površine vratiti u prvobitno stanje. S obzirom na opseg radova građane se moli za strpljenje.

Izgradnja vodocrpilišta Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.
Planirani završetak radova: 16.12.2023.
Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Trenutno se izvode završni građevinsko-obrtnički radovi na objektu upravljačke zgrade i na bunarskim komorama te klor stanici. Radovi su već djelomično izvedeni na internoj prometnici te su u potpunosti položene cijevi interne odvodnje, hidrantske mreže i sabirnog cjevovoda. Na vodoopskrbnom cjevovodu izvode se zemljani radovi, ugradnja posteljice i zatrpavanje rova te su se izvodila ispitivanja. Na odvodnji crpilišta izvode se radovi iskopa građevinske jame, ugradnja tekstila, sanacija temeljnog tla te izrada betonske podloge za potrebe ugradnje separatora ulja i masti.

Izgradnja osnovnog dobavnog sustava

Službeni početak radova: 18.08.2020.
Planirani završetak radova: 18.07.2024.
Izvođač radova: Aquaterm d.o.o.

Do sad izvedeno 5.355,40 metara magistralnih pravaca (19,28% od ukupno ugovorenoga).
Radovi su se do sad izvodili na:

 • izgradnji magistralnog cjevovoda „Kosnica – Hrušćica“
 • vodoopskrbnom cjevovodu „Cerje – Vukovje – Sveta Helena“

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec

Službeni početak radova: 14.02.2020.
Planirani završetak radova: 14.08.2024.
Izvođač radova: Aquaterm d.o.o., Zagorje gradnja d.o.o. i Kostak d.d.

Do sad izvedeno:

 • Dogradnja vodovodne mreže: 75.436,07 metara (33,85%)
 • Izgradnja novih kućnih priključaka: 339 komada (7,33%)

 

Radovi su se do sad izvodili na:

 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak, Žunci i crpnoj stanici Gostović,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Konak,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Krkač, Dijaneš, Gaj, Dulepska i Pirakovec
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Lonjica,
 • Vodoopskrbnoj mreži Luka, Martinska Ves, Brčevec i dijela ulica grada Vrbovca,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Rakovec,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu “Vrbovec – Topolovec – Preseka”,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu „VT Dubrava – VT Kabal“,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu “Brezje – Zvekovec – Marinkovac – Mostari”,
 • Vodoopskrbi naselja Novaki, Gornji i Donji Vukšinac,
 • Vodotornju „Preseka“
 • Izgradnji novih kućnih priključaka

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sv. Ivan Zelina

Službeni početak radova: 02.12.2019.
Planirani završetak radova: 02.01.2024.
Izvođač radova: Zagorje gradnja d.o.o.

Do sad izvedeno:

 • Dogradnja vodovodne mreže: 29.610,31 metara (48,24%)
 • Izgradnja novih kućnih priključaka: 140 komada (9,64%)

Radovi su se do sad izvodili na:

 • vodoopskrbnoj mreži područja Sv. Ivan Zelina – Salnik, Gornji Vinkovec, Zrinšćina
 • vodoopskrbnoj mreži područja Sv. Ivan Zelina – Kalnije, Čerčan, Gornje Orešje, Prepolno, Žitomir
 • izgradnji novih kućnih priključaka

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad

Službeni početak radova: 04.07.2019.
Planirani završetak radova: 04.08.2023.
Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o., Cvipek d.o.o. i Kapitel d.o.o.

Do sad izvedeno:

 • Rekonstrukcija vodovodne mreže: 36.470,42 metara (80,02%)
 • Dogradnja vodovodne mreže: 2.512,99 metara (93,56%)
 • Izgradnja novih kućnih priključaka: 175 komada (9,23%)

 

Radovi su se do sad izvodili na:

 • dogradnji cjevovoda vodosprema „Sobočani“ – Novoselec
 • magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu vodosprema „Sobočani“ – Križ – Novoselec
 • glavnom vodoopskrbnom cjevovodu od vodospreme „Sobočani“ do Ivanić Grada
 • vodoopskrbnim cjevovodima u Ivanić Gradu i Kloštar Ivaniću
 • crpnoj stanici „Kloštar“
 • izgradnji novih kućnih priključaka

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo

Službeni početak radova: 13.08.2019.
Planirani završetak radova: 13.08.2023.
Izvođač radova: Georad d.o.o., GUT d.o.o, BK Montaža d.o.o., Bolčević gradnja d.o.o., AMB gradnja d.o.o., Nering d.o.o., Temporium gradnja d.o.o., Kinder gradnja

Do sad izvedeno:

 • Rekonstrukcija vodovodne mreže: 30.877,05 metara (64,40%)
 • Dogradnja vodovodne mreže: 1.533,18 metara (99,04%)
 • Izgradnja novih kućnih priključaka: 467 komada (48,49%)

Radovi su se do sad izvodili na:

 • vodoopskrbnim cjevovodima od nodularnog lijeva te na vodoopskrbnim cjevovodima od polietilena na području Dugog Sela, općine Brckovljani i Rugvica,
 • na glavnom dovodnom cjevovodu „Drenčec – Graberje“
 • na crpnim stanicama Kozinščak i Domobranska
 • na izgradnji novih kućnih priključaka

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.