2 siječnja, 2023 |
Osnovni dobavni sustav – stanje radova

Do sad izvedeno 27.657,11 metara magistralnih pravaca (99,58% od ukupno ugovorenoga), odnosno završeni su svi radovi na cjevovodima. U tijeku su završni radovi na uređenju gradilišta, tlačne probe i sanacije prometnica.

Trenutno se izvode radovi asfaltiranja nakon izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda „Cerje – Vukovje – Sveta Helena“.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.