9 rujna, 2022 |
OBAVIJEST o roku za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na vodoopskrbnu mrežu – vodoopskrbno područje Ivanić – Grad (Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić, Općina Križ)

U tijeku je Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad u sklopu Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU „Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“.
Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ovim putem obavještavamo nove korisnike da imaju mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade. Besplatne priključke je moguće ostvariti na vodoopskrbnoj
mreži koja će biti izgrađena u sklopu ovoga Projekta, ali i na već postojećoj vodoopskrbnoj mreži.

Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti sufinanciran preko projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (isti uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna).

Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbu je 01.10.2022. Svi zahtjevi za priključenje koji budu zaprimljeni nakon navedenog datuma neće biti izvedeni u sklopu navedenog projekta.

Za realizaciju besplatnog priključka potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu kod javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na adresi:

Poslovna jedinica Ivanić-Grad,
Telefon. 01/4095-130
Poduzetnička ulica 12,
10310 Ivanić-Grad.

Obavijest o roku za priključenje

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.