12 rujna, 2022 |
OBAVIJEST o roku za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na vodoopskrbnu mrežu – vodoopskrbno područje Dugo Selo (Grad Dugo Selo, Općina Rugvica, Općina Brckovljani)

U tijeku je Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo u sklopu Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU „Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“.
Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ovim putem obavještavamo nove korisnke da imaju mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade. Besplatne priključke je moguće ostvariti na vodoopskrbnoj mreži koja će biti izgrađena u sklopu ovoga Projekta, ali i na već postojećoj vodoopskrbnoj mreži.

Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti sufinanciran preko projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (isti uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna).

Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbu je 01.10.2022. Svi zahtjevi za priključenje koji budu zaprimljeni nakon navedenog datuma neće biti izvedeni u sklopu navedenog
projekta.

Za realizaciju besplatnog priključka potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu kod javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na adresi:

Poslovna jedinica Dugo Selo,
Telefon. 01/2753-255
Josipa Zorića 70,
10370 Dugo Selo.

Obavijest o roku za priključenje

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.