25 listopada, 2021 |
Stanje radova na izgradnji vodocrpilišta Kosnica

Službeni početak radova: 16.01.2020.
Planirani završetak radova: 16.12.2023.
Izvođač radova: Vodotehnika d.d. i Elektrocentar Petek d.o.o.

Na vodocrpilištu Kosnica trenutno se izvode završni obrtnički i elektro radovi.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.