26 srpnja, 2021 |
Izgradnja vodocrpilišta Kosnica – stanje na projektu

Trenutno se izvode završni građevinsko-obrtnički radovi na objektu upravljačke zgrade i na bunarskim komorama te klor stanici. Radovi su već djelomično izvedeni na internoj prometnici te su u potpunosti položene cijevi interne odvodnje, hidrantske mreže i sabirnog cjevovoda. Na vodoopskrbnom cjevovodu izvode se zemljani radovi, ugradnja posteljice i zatrpavanje rova te su se izvodila ispitivanja. Na odvodnji crpilišta izvode se radovi iskopa građevinske jame, ugradnja tekstila, sanacija temeljnog tla te izrada betonske podloge za potrebe ugradnje separatora ulja i masti.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.