1 veljače, 2024 |
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec

Službeni početak radova: 14.02.2020.

Planirani završetak radova: 14.08.2024.

Izvođač radova: Aquaterm d.o.o., Zagorje gradnja d.o.o. i Kostak d.d.

Do sad izvedeno:

Rekonstrukcija vodovodne mreže 9.029,77 metara (97,62 %)
Dogradnja vodovodne mreže 208.040,19 metara (93,36 %)
Izgradnja novih kućnih priključaka 3320 komada (71,80 %)

 

Podignuti su vodotornjevi Preseka, Gornjak, Kabal i Dubrava, te izgrađena precrpna stanica Celine.

Ishođene su dvije uporabne dozvole od 42.

 

Trenutno se radovi izvode na:

 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak, Žunci i crpnoj stanici Gostović,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Poljana, Poljanski Lug i Prilesje,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Krkač, Dijaneš, Gaj, Dulepska i Pirakovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Lonjica,
 • Distributivnom cjevovodu Vrbovec – Lonjica,
 • Vodoopskrbnoj mreži naselja Luka, Martinska Ves, Brčevec i dijela ulica grada Vrbovca,
 • Magistralnom cjevovodu Vrbovec – Gostović – Gradec,
 • Distributivnim cjevovodima uz magistralni cjevovod Vrbovec – Gostović – Gradec – I. Faza,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Rakovec,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu “Vrbovec – Topolovec – Preseka”,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Preseka – zapadni dio,
 • Vodoopskrbnoj mreži općine Preseka – južni dio,
 • Vodoopskrbi naselja Fernčaki, Velika, Bađuni, Žabnjak i Kraljev Vrh,
 • Vodoopskrbi naselja Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh,
 • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu „VT Dubrava – VT Kabal“,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu „Dubrava, Zetkan, Graberec“,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu “Brezje – Zvekovec – Marinkovac – Mostari”,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu „Brezje – Paruževac – D. Markovac – Koritna – Ladina“,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu „Dubrava – Žukovec“,
 • Vodoopskrbi naselja Novaki, Gornji i Donji Vukšinac,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu „Dubrava – Habjanovac – Nova i Stara Kapela“,
 • Vodoopskrbi naselja Dubrava, Zgališće, Podlužan, Bađinec, Svinjarec i Kostanj,
 • Vodoopskrbnom cjevovodu „Kabal – Farkaševac – Zvonik – Mački – Brezine – Bolč – Markovac – Kabal“,
 • Vodoopskrbi naselja Žabnica, Praščevac, Brezine, Majur i Ivančani,
 • Vodoopskrbnim cjevovodima podsustava M. Brezovec – V. Brezovec – Podjales – Repinec – Zagorci – Pokasin -Buzadovac (I Faza) – Faza I,
 • Vodoopskrbnim cjevovodima podsustava M. Brezovec – V. Brezovec – Podjales – Repinec – Zagorci – Pokasin -Buzadovac (II Faza) – Faza II,
 • Vodoopskrbnim cjevovodima u naseljima Fuka, Cugovec i Zabrđe,
 • Vodoopskrbnim cjevovodima u naseljima Haganj, St. Glog i Remetinec,
 • Spojnim dionicama vodoopskrbnih cjevovoda općine Gradec sa vodoopskrbnim cjevovodima u općinama Dubrava i Farkaševac,
 • Magistralnom cjevovodu Koritna – Cugovec – Haganj,
 • Precrpnoj stanici Celine,
 • Vodotornju „Gornjak“,
 • Vodotornju „Preseka“
 • Vodotornju „Kabal“,
 • Izgradnji kućnih priključaka

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.