7 svibnja, 2021 |
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad – stanje na projektu (travanj 2021.)

Službeni početak radova: 04.07.2019.
Planirani završetak radova: 04.08.2023.
Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o., Cvipek d.o.o. i Kapitel d.o.o.

Do sad izvedeno:

  • Rekonstrukcija vodovodne mreže: 36.470,42 metara (80,02%)
  • Dogradnja vodovodne mreže: 2.512,99 metara (93,56%)
  • Izgradnja novih kućnih priključaka: 175 komada (9,23%)

Radovi su se do sad izvodili na:

  • dogradnji cjevovoda vodosprema „Sobočani“ – Novoselec
  • magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu vodosprema „Sobočani“ – Križ – Novoselec
  • glavnom vodoopskrbnom cjevovodu od vodospreme „Sobočani“ do Ivanić Grada
  • vodoopskrbnim cjevovodima u Ivanić Gradu i Kloštar Ivaniću
  • crpnoj stanici „Kloštar“
  • izgradnji novih kućnih priključaka

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.