4 ožujka, 2024 |
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad

Službeni početak radova: 04.07.2019.

Planirani završetak radova: 21.01.2024.

Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o., Cvipek d.o.o. i Kapitel d.o.o.

Do sad izvedeno:

Rekonstrukcija vodovodne mreže 45.106,61 metara (98,96%)
Dogradnja vodovodne mreže 2.512,99 metara (93,56%)
Izgradnja novih kućnih priključaka 2.584 komada (136,36%)

 

Ishođeno je svih 8 uporabnih dozvola te su preuzeti svi radovi.

Radovi su završeni na:

  • Dogradnji cjevovoda vodosprema „Soboćani“ – Novoselec do granice Zagrebačke i Sisačko – moslavačke županije,
  • Magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu vodosprema „Soboćani“ – Križ – Novoselec,
  • Glavnom vodoopskrbnom cjevovodu od vodospreme „Soboćani“ do Ivanić Grada,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima u ulicama A. Vulinca u Ivanić Gradu, ulicama S. Radića, Sv. Marije i Školskoj ulici u Kloštar Ivaniću,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima u naselju Kloštar Ivanić – Centar i Zapad u ulicama Čemernička, A. Šenoe, M.A. Reljkovića, Naftaplinskoj, Lipovec Lonjski i Vukovarska,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima u naselju Kloštar Ivanić – Jug u ulicama K. Tomislava, J. Kozarca, Čikada, B. Kalčić, Dugoj, F. Jurinca i D. Flajpana,
  • Vodoopskrbnim cjevovodima u gradu Ivanić Grad – Centar u ulicama Dubrovačka, Slobode, F. Moguša, Poljanska, Rudarska, Sajmišna i Savska,
  • Crpnoj stanici „Kloštar“,

Izgradnji novih kućnih priključaka

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.