5 ožujka, 2024 |
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo

Službeni početak radova: 13.08.2019.

Planirani završetak radova: 13.08.2023. (14.05.2024.)

Izvođač radova: Georad d.o.o., GUT d.o.o, BK Montaža d.o.o., Bolčević gradnja d.o.o., AMB gradnja d.o.o., Nering d.o.o., Temporium gradnja d.o.o., Kinder gradnja

Izvedeno je:

Rekonstrukcija vodovodne mreže 45.180,80 metara (94,23%)
Dogradnja vodovodne mreže 1.537,16 metara (99,30%)
Izgradnja novih kućnih priključaka 1.523 komada (158,15%)

 

Radovi su završeni na:

  • Glavnom dovodnom cjevovodu „Drenčec – Graberje“,
  • Crpnoj stanici Kozinšćak,
  • Crpnoj stanici Domobranska
  • Vodoopskrbni cjevovodi DN 200 i DN 300 od nodularnog lijeva te polietilana na području Dugog Sela, općine Brckovljani i Rugvica
  • Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Božjakovina

Ishođene su četiri uporabne dozvole.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.