30 studenoga, 2019 |
U Ivanić-Gradu otvoreni radovi na vodoopskrbi vrijedni 707 milijuna kuna

U Ivanić-Gradu otvoreni su radovi u okviru EU projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok”. Projekt je vrijedan 707 milijuna kuna bez PDV-a, koje su većinskim dijelom osigurane iz Kohezijskog fonda te sredstava Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Hrvatskih voda i proračuna Republike Hrvatske.

Realizacijom projekta formirat će se jedinstveni vodoopskrbni sustav udruživanjem postojećih podsustava te stvoriti funkcionalna cjelina istočnog dijela Zagrebačke županije, koja će uz smanjenje prosječnih gubitaka (s 29,2 na 18,6 posto) te povećanje priključenosti (sa 60 na 90 posto) doprinijeti i većoj pouzdanosti u sustav javne vodoopskrbe. Regionalni vodoopskrbni sustav podrazumijeva i značajna ulaganja u opremu za mjerenje i kontrolu, kao i povećanje učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga kako u financijskom, tako i u tehničko-tehnološkom smislu.

voodopskrbni radovi u ivanić gradu

U dijelu projekta koji se odnosi na područje Ivanić-Grada, predviđena je rekonstrukcija 45.6 kilometara postojeće i izgradnja 2.7 kilometara nove mreže te crpne stanice “Kloštar Ivanić” za koje je izdvojeno gotovo 90 milijuna kuna.

Gradonačelnik Ivanić-Grada, Javor Bojan Leš rekao je kako je za njegov grad najznačajnija zamjena postojećih 47 kilometara cijevi koje nisu u zadovoljavajućem stanju, a izgradnjom crpilišta Kosnice spojit će se s vodovodom Grada Zagreba, i na taj način u potpunosti riješiti problem opskrbe vodom.

Press konferencija otvorenja radova vodoopskrbe u Ivanic Gradu

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.