27 rujna, 2021 |
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo – stanje radova

Do sada je izvedeno:

  • rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 35.969,04 m (75,02% od ugovorenog)
  • dogradnja vodovodne mreže u dužini od 1.533,18 m (99,04% od ugovorenog)
  • izgradnja 802 nova kućna priključka (83,28% od ugovorenog)

Radovi se izvode na vodoopskrbnim cjevovodima od nodularnog lijeva te vodoopskrbnim cjevovodima od polietilena na području Dugog Sela, općine Brckovljani i Rugvica, na glavnom dovodnom cjevovodu „Drenčec – Graberje“ te na crpnim stanicama Kozinščak i Domobranska.

Novosti i projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.