featured image Početna stranica

Regionalni
vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije

ZAGREB ISTOK

O nama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. osnovano je krajem 2007. godine temeljem Odluke Županijske skupštine Zagrebačke županije pri čemu je osnivač i vlasnik Društva bila Zagrebačka županija.

 

U cilju prijave i provedbe EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i njegovo sufinanciranje iz Kohezijskog fonda Europske unije predviđeno je bilo formiranje jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga osnovanog od strane jedinica lokalne samouprave na području obuhvata Projekta, a sve kako bi se: (a) osiguralo tehničko i tehnološko jedinstvo građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjeg korisnika i (b) osigurala isporuka vode namijenjena ljudskoj potrošnji od najmanje dva milijuna prostornih metara godišnje po jedinstvenoj cijeni, sve sa svrhom optimalizacije i racionalizacije poslovanja te ostvarenja nižih troškova poslovanja i nižih cijena vodne usluge.

O nama
Vodotoranj vodoopskrbe Zagreb

O projektu

Naziv projekta:
„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“

 

Ukupna investicijska vrijednost projekta:
883.885.327,00 HRK bez PDV-a

 

EU sufinanciranje projekta:
483.953.845,00 HRK bez PDV-a

 

Razdoblje provedbe projekta:
svibanj 2019. – ožujak 2023.

 

Uspostavom regionalnog sustava s jednim isporučiteljem vodnih usluga – Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije d.o.o., ostvareni su svi preduvjeti za povezivanje vodoopskrbnih sustava u jedinstveni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

O projektu
Projekt vodoopskrbe Zagreb

Specifični ciljevi projekta

Ciljevi projekta su osigurati dovoljne količine kvalitetne pitke vode i povećati učinkovitost vodoopskrbe smanjenjem gubitka u sustavu kroz sljedeće aktivnosti i mjere:

  • izgradnja 316 km nove mreže
  • rekonstrukcija 108 km mreže i izgradnju novog crpilišta Kosnica
  • ulaganje u opremu za mjerenje i kontrolu u javnim sustavima vodoopskrbe
  • povećanje povezanosti mreže kroz otkrivanje i eliminiranje istjecanja, smanjenje gubitaka te povećanje učinkovitosti vodoopskrbe.

Opći ciljevi projekta

Opći ciljevi koji će se postići realizacijom projekta proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva:

 

Direktiva o vodi za piće 1998/83/EZ:
Osnovni cilj projekta je usklađenje područja s više od 50 osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 m3/dan te područja s komercijalnom ili
javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m3/dan, sukladno zahtjevima Direktive o vodi za piće.

 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – specifični cilj 6ii1:
Rezultat je osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode, povećanje priključenosti i porast učinkovitosti sustava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.